Förkortningar
KvP Kvällsposten
SBÅ Föreningen Svedala-Barabygdens årsbok
SDS Sydsvenska Dagbladet
SGÅ Svensk geografisk årsbok
SHÅ Skånes hembygdsförbunds årsbok
SkD Skånska Dagbladet
SkNK Skånes natur. Kontaktblad
SkNÅ Skånes natur. Årsskrift
SoH Släkt och hävd
TA Trelleborgs Allehanda
YA Ystads Allehanda