Bakgrund
Jag anställdes 1981 som bibliotekarie på Svedala bibliotek. En av mina första
uppgifter blev att katalogisera en mängd böcker till bibliotekets nya lokalsamling
och jag har sedan dess haft ett särskilt ansvar just för det lokala materialet.
Genom donationer fick biblioteket senare överta tre mycket omfattande
klippsamlingar - tidningsartiklar från 1920-talet och framåt. Annat material
har tillkommit under årens lopp och Svedala bibliotek har nu en stor samling böcker,
tidnings- och tidskriftsartiklar och kartor med koppling till kommunen.

Mycket går att finna i bibliotekskatalogen, bibliotek.svedala.se, men det mesta
hittar man inte den vägen. Det är för att råda bot på detta som jag gjort denna
bibliografi. Den är ett rent fritidsprojekt. Syftet har varit tillgängliggöra en
omfattande litteratursamling och därmed underlätta för den som söker uppgifter
om Svedala och dess historia. (Dessutom tycker jag att det är kul att pyssla med
sånt här.)

Bibliografin bygger således på Svedala biblioteks lokalsamling. I viss mån har jag
även sökt litteratur på andra bibliotek, men det allra mesta i förteckningen går alltså
att hitta på Svedala bibliotek.

Uppställning
Bibliografin är i huvudsak uppställd efter (folk-)bibliotekens klassifikationssystem,
SAB-systemet. Inom varje ämnesområde finns referenser av två slag. Först kommer
(dags)tidningsartiklar. Dessa är ordnade omvänt kronologiskt, dvs den senaste artikeln
kommer överst. Därefter följer övriga referenser. De kan gälla böcker och tidskrifts-
artiklar mm, men inga kartor. Referenserna är här ordnade efter författarens namn.

Att söka i bibliografin
Man kan söka på två sätt i bibliografin, med hjälp av ämnesindelningen i vänsterkanten
(se även nedan) och med hjälp av webbläsarens funktion för sökning i text, Ctrl+F. Ofta
bör man försöka med båda metoderna.

Lund i juli 2012
Bo Månsson
manssonbo@yahoo.com

 

Ämnesöversikt

A. Bok- och biblioteksväsen
Bibliografi
Biblioteksväsen

B. Allmänt och blandat
Torups skolmuseum
Torups statarmuseum

C. Religion, kyrkohistoria
Särskilda präster
Kristna samfund

E. Uppfostran och undervisning
Förskolor
Särskilda skolor

F. Språkvetenskap
Folkmål
Ortnamn
Runologi

G. Litteraturvetenskap
Särskilda författare

H. Skönlitteratur
Romaner
Poesi
Sagor och sägner (även på folkmål)

I. Konst, musik, nöjesliv
Särskilda konstnärer och konsthantverkare
Arkitektur
Kyrkor, kyrkogårdar och kyrklig konst
Särskilda kyrkor
Konsthantverk
Musik
Särskilda musiker
Teater, film, nöjen
Nöjesplatser

J. Arkeologi

K. Historia
Lindholmens borg
Klågerupsupproret
1900-1950
1960-talet
1980-talet
Heraldik, sigill

L. Biografi och genealogi
Särskilda personer och släkter

M. Etnologi
Kvarnar
Samhälls- och familjeliv, levnadsförhållanden
Folktro och folkseder
Folkmedicin

N. Geografi
Svedala kommun: allmänt
Särskilda orter och områden
Vänorter
Slott och herrgårdar, gårdar och byggnader
Särskilda byggnader

O. Samhälls- och rättsvetenskap
Partiväsen
Förvaltning och samhällsplanering
Rättsväsen
Sociala frågor
Arbete och arbetsmarknad
Social omsorg
Kooperation

P. Teknik, industri, hantverk, kommunikationer
Fotografi
Tegelindustri
Kommunikationer
Järnvägar
Flyg
Brandväsen och räddningstjänst

Q. Ekonomi och näringsväsen
Husdjur
Djurens vänners djurhem i Aggarp
Jakt och fiske
Handel
Post- och televäsen
Hotell- och turistväsen
Särskilda företag

R. Idrott, lek och spel
Särskilda idrottare
Särskilda idrottsföreningar

S. Militärväsen

U. Naturvetenskap
Geologi
Flora och fauna
Flora
Fauna
Fåglar

V. Medicin